Vieclamtainha24 services
Nhân viên nhân sự $ 6tr - 8tr

Nhân viên nhân sự

Tuyển dụng người cho các vị trí công việc của công ty. Quản lý hợp đồng nhân sự, các thông tin của nhân viên.
Quản lý nhân sự $ 10tr - 12tr

Quản lý nhân sự

Tuyển dụng, hướng dẫn và đào tạo nhân sự trong phòng. Tổng quản lý sổ sách, giấy tờ, hợp đồng nhân sự và các tài khoản
Vieclamtainha24
+1 (856) 656 4646
Đăng tuyển dụng

Email nội dung tuyển dụng, khoảng thời gian đăng tuyển để bắt đầu