Vieclamtainha24 contact

Giới thiệu

Vieclamtainha24 là kênh đăng việc làm đặc biệt dành cho các nhà tuyển dụng có khả năng cung cấp cho người lao động các công việc tại nhà nghiêm túc, ứng dụng công nghệ thông tin tốt, cơ chế làm việc linh động hiệu quả cao. 


Để tránh loãng thông tin, đảm bảo hiệu quả cho bên tuyển dụng cũng như trải nghiệm của người tìm việc, chúng tôi xin phép chỉ làm việc với không quá 10 nhà tuyển dụng trong một thời điểm. Chỉ đăng tuyển việc làm công nghệ tại nhà, xin miễn đăng tuyển việc làm ở các hình thức khác. 


Sứ mệnh của Vieclamtainha24 là đảm bảo hiệu quả tuyển dụng, nâng tầm trải nghiệm tìm việc, cùng xây dựng văn hoá tuyển dụng và làm việc thời đại mới. 

Vieclamtainha24
+1 (856) 656 4646
Đăng tuyển dụng

Email nội dung tuyển dụng, khoảng thời gian đăng tuyển để bắt đầu