Vieclamtainha24 CTV biên tập video
CTV biên tập video
Marketing

CTV biên tập video

Miêu tả công việc

Tạo video ngắn slideshow từ bộ ảnh công ty cung cấp

Chỉnh sửa ảnh, chọn nhạc nền, ghép logo/banner để đưa vào các video

Khuyến khích sử dụng video templates có sẵn của bạn hoặc down trên mạng

Có thể đảm bảo làm việc dài hạn ổn định có thể đáp ứng khoảng 2 videos/ tuần.


Yêu cầu

Sử dụng thành thạo các công cụ edit video


Thông tin công ty

https://vnailpro.com/


Thời gian làm việc

Làm việc online


Lương: Trao đổi khi phỏng vấn.


Ghi chú: Cần tìm cộng tác viên nghiêm túc, có kinh nghiệm tương đồng để hợp tác lâu dài. Làm việc online qua Skype


Công việc tương tự

Vieclamtainha24
+1 (856) 656 4646
Đăng tuyển dụng

Email nội dung tuyển dụng, khoảng thời gian đăng tuyển để bắt đầu