Vieclamtainha24 CTV VNailMarket
CTV VNailMarket
Marketing

CTV VNailMarket

Mô tả công việc:

Đảm bảo post tối thiểu 50 sản phẩm đạt yêu cầu/tuần.

Đảm bảo đúng theo hướng dẫn post sản phẩm của công ty

https://docs.google.com/document/d/16cB-7hq5YfQVYedN2HCBZoU4dSNGSzrPI9ORQqWGWLU/edit


Yêu cầu:

Có kỹ năng cơ bản về Wordpress  

Kỹ năng chỉnh sửa ảnh cơ bản: Cắt và nén ảnh trước khi update lên website

Cần tìm cộng tác viên nghiêm túc, có kinh nghiệm tương đồng để hợp tác lâu dài. Làm việc online qua Skype


Thông tin công ty

https://vnailpro.com/


Thời gian làm việc: Làm việc online


Lương: Trao đổi khi phóng vấn


Ghi chú: Ưu tiên ứng viên cần tìm công việc ổn định, có ý muốn hợp tác lâu dài và yêu thích công việc

Công việc tương tự

Vieclamtainha24
+1 (856) 656 4646
Đăng tuyển dụng

Email nội dung tuyển dụng, khoảng thời gian đăng tuyển để bắt đầu