Vieclamtainha24 Copywriter
Nhân viên copywriter $ 7tr - 10tr

Nhân viên copywriter

Biên soạn nội dung các sản phẩm của công ty. Biết sử dụng ngoại ngữ là một lợi thế khi ứng tuyển.
CTV copywriter $ Thoả thuận

CTV copywriter

Biên soạn nội dung các sản phẩm của công ty. Sử dụng tốt tin học văn phòng. Biết sử dụng ngoại ngữ là một lợi thế khi ứng tuyển.
Vieclamtainha24
+1 (856) 656 4646
Đăng tuyển dụng

Email nội dung tuyển dụng, khoảng thời gian đăng tuyển để bắt đầu