Vieclamtainha24 Thiết kế
Chuyên viên thiết kế $ 10tr - 12tr

Chuyên viên thiết kế

Thiết kế logo, brochure, menu, business card... theo yêu cầu. Sử dụng thành thạo các phần mềm Corel, Adobe Illus, Photoshop,...
Quản lý thiết kế $ 10tr - 12tr

Quản lý thiết kế

Đào tạo, hướng dẫn các nhân sự mới trong Team. Hướng dẫn nhân viên trong phòng khi họ gặp trở ngại
CTV thiết kế $ Thoả thuận

CTV thiết kế

Thiết kế đồ họa (logo, brochure, menu...) theo yêu cầu. Sử dụng thành thạo các phần mềm Corel, Adobe Illus, Photoshop,...
Vieclamtainha24
+1 (856) 656 4646
Đăng tuyển dụng

Email nội dung tuyển dụng, khoảng thời gian đăng tuyển để bắt đầu