Vieclamtainha24 Lập trình
Chuyên viên lập trình $ 8tr - 10tr

Chuyên viên lập trình

Phát triển các dự án website/webapp trên nền tảng WordPress hoặc Laravel cho website khách hàng và công ty.
CTV lập trình $ Thoả thuận

CTV lập trình

Phát triển các dự án xây dựng Website dựa trên hệ thống mã nguồn mở WordPress, PHP.
Vieclamtainha24
+1 (856) 656 4646
Đăng tuyển dụng

Email nội dung tuyển dụng, khoảng thời gian đăng tuyển để bắt đầu