Vieclamtainha24 Tư vấn
Chuyên viên sale $ 8tr - 12tr

Chuyên viên sale

Tư vấn sản phẩm dịch vụ, chăm sóc hỗ trợ khách hàng qua cuộc gọi và tin nhắn
CTV telesale $ Thoả thuận

CTV telesale

Lọc số phone khách hàng từ các trang web do công ty cung cấp. Gọi telesale/nhắn tin cho khách hàng theo kịch bản có sẵn
Chuyên viên support $ 8tr - 12tr

Chuyên viên support

Chăm sóc dự án, tổng hợp, thu thập thông tin để triển khai dịch vụ cho khách hàng.
Quản lý tư vấn $ 10tr - 12tr

Quản lý tư vấn

Đào tạo, hướng dẫn các nhân sự mới trong Team. Hướng dẫn nhân viên trong phòng khi họ gặp trở ngại trong công việc.
Vieclamtainha24
+1 (856) 656 4646
Đăng tuyển dụng

Email nội dung tuyển dụng, khoảng thời gian đăng tuyển để bắt đầu